آقای دکتر حسین شکفته

Dr. Hossein Shokefteh

ریاست دانشگاه جیرفت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (374195)

38
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی