آقای دکتر احمد تشکینی

Dr. Ahmad Tashkini

دانشیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (322195)

20
221
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی