آقای دکتر حمید سازگاران

Dr. Hamid Sazegaran

استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی قوچان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (314059)

27
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی