آقای علیرضا کیانی رشید

Alireza Kiani Rashid

استاد،دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180617)

52
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی