آقای دکتر علی سلیمی

Dr. Ali Salimi Ghalei

استاد، دانشگاه رازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (307607)

27
79
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی