آقای دکتر احمد جعفرزاده افشاری

استادیار دانشگاه مهرالبرز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (286046)

42
6
1
3
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب آموزش کاربردی تحلیل آماری در SPSS همراه با مثا‏ل‏های جامع (هاوژین) - 1394 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی