آقای دکتر محمدشهرام معین

Dr. Mohamad Shahram Moin

عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

فرد مهم علمی - Researcher ID: (283518)

34
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی