آقای دکتر علیرضا ذوالقدر اصلی

Dr. Alireza Zolghadr-Asli

استاد دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186466)

35
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی