آقای دکتر جعفر نکونام

Dr. jafar nekonam

استاد دانشگاه قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182115)

12
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی