آقای دکتر علیرضا عرب امیری

Dr. Alireza Arab Amiri

دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181776)

80
26

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی