آقای دکتر مهدی فرزادکیا

Dr. Mahdi Farzadkia

استاد دانشکده بهداشت ، داشنگاه علوم پزشکی ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181313)

72
58
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی