آقای دکتر محمد فلاح

Dr. Mohammad Falah

استاد گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی همدان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180317)

9
44
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی