آقای سعید بشیریان

Saeed Bashirian

استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180229)

13
46
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی