آقای دکتر سیدعلیرضا طباطبائی نژاد

Dr. Seyed Alireza Tabatabaei Nejad

رییس دانشکده مهندسی نفت و گاز و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180118)

93
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی