آقای دکتر اکبر شاهسوند

Dr. Akbar Shahsavand

گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176947)

50
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی