آقای مسلم مومنی اصل

Moslem Momeni

ریاست محترم مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178204)

44
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی