مطالعه تخمین دبی عبوری از دریچه های قطاعی با رابطه بدون بعد در شرایط جریان آزاد

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 495

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ECONF08_004

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

چکیده مقاله:

با توجه به پیشرفتهای اخیر در طرح تنظیم خودکار جریان برای سرریز سدها و شبکه های انتقال، تعیین دقیق دبی عبوری از دریچه های قطاعی از اهمیت زیادی برخوردار است. روابط تجربی و نمودارهای متعددی برای تخمین دبی دریچه ها ارایه شده است. این روشها از دقت کافی برخوردار نبوده و اغلب برای دامنه محدودی از متغیرها قابل استفاده میباشد. در این تحقیق پارامترهای موثر بر دبی عبوری از دریچه های قطاعی لیست شده و سپس با استفاده از آنالیز ابعادی و تیوری پای باکینگهام رابطه ای برای تخمین دبی در شرایط جریان ازاد ارایه داده میشود. در این قسمت 064 داده آزمایشگاهی مربوط به دریچه قوسی در حالت جریان آزاد، با رابطه بدونبعد بدست آمده مورد برازش قرار گرفته است و تمامی پارامترهای رابطه بدون بعد، دوبه دو در مقابل یکدیگر آورده شده است. همانطور که پیش بینی میگردید تمامی پارامترها (بجز عدد رینولدز) با همدیگر همبستگی خوبی دارند و دلیل آن این است که اثر لزجت در کانالهای باز، جز در لایه ای بسیار نازک در نزدیکی بستر جریان، ناچیز است

نویسندگان

فرشاد بهره بر

دانشجوی مهندسی پلیمر دانشگاه یاسوج

سیروس شرافتی خواه

دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت

مسلم مومنی اصل

دانش اموخته کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست