بررسی عملکرد دریچه های قوسی داده های آزمایشگاهی در حالت جریان آزاد با رابطه بدون بعد (مطالعه موردی: شبکه های آبیاری بهبهان)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 511

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICESCONF04_003

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

دریچه های قطاعی یا شعاعی از جمله متداولترین دریچه ها جهت کنترل دبی و تنظیم سطح آب می باشند. برای نیل به استفاده بهینه از این سازه و با توجه به پیشرفت های اخیر در طرح تنظیم خودکار جریان برای سرریز سدها و شبکه های انتقال، تعیین دقیق ضرایب آب گذری دریچه های قطاعی از اهمیت زیادی برخوردار است. روابط تجربی و نمودار های متعددی برای تخمین ضریب آب گذری دریچه ها ارایه شده است. این روش ها از دقت کافی برخوردار نبوده و اغلب برای دامنه محدودی از متغیر ها قابل استفاده می باشد. این پژوهش یک بررسی بر روی رابطه بدون بعد دبی اشل دریچه های قوسی در حالت های جریان مستغرق و آزاد را نشان می دهد. در این رابطه ابتدا تمامی پارامترهای موثر در دریچه قوسی آورده شده اند سپس با استفاده از روش آنالیز ابعادی نمایی تمامی آن پارامترها بی بعد شده و در کنار یکدیگر آورده شده است. اعتبار رابطه بدست آمده با استفاده از یک سری داده آزمایشگاهی اندازه گیری منتشر شده از یک دریچه قوسی و همچنین یک سری داده اندازه گیری شده صحرایی از دریچه های قوسی شبکه آبیاری و زهکشی گچساران بررسی گردیدو نتایج نشان می دهد که رابطه بدست آمده با داده های آزمایشگاهی مورد استفاده و داده های صحرایی تطابق خوبی دارد و می تواند به عنوان ابزار مناسبی برای مدیریت بهتر دریچه های قوسی مستغرق و آزاد واقع بر کانال های انتقال آب یا دریچه سدها مورد استفاده قرار گیرد.

نویسندگان

ناصر تقوی

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-اب ، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج ، ایران

حسین آذرپیوند

مربی گروه مهندسی عمران-اب ، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج ، ایران