آقای دکتر محمدعلی قناد

Dr. Mohamad Ali Ghanad

استاد دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177615)

20
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی