آقای دکتر مهرداد مهری

Dr. Mehrdad Mohri

Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad. Mashhad, Iran.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177012)

11
29
40
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی