ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای محمدرضا مخبر دزفولی

Mohammad Reza Mokhber-Dezfouli

استاد دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176648)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی محمدرضا مخبر دزفولی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمیدانشگاه تهران
هیات تحریریهفصلنامه تحقیقات دامپزشکی

مقالات محمدرضا مخبر دزفولی در کنفرانسهای داخلی

مقالات محمدرضا مخبر دزفولی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهمطالعه بالینی، خون شناسی، بیوشیمیایی و التروکاردیوگرافی جابجایی شیردان در گاوهای شیری اطراف تهرانفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1376
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی درمانگاهی و آزمایشگاهی استوماتیت پاپولر در گاوفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1376
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات فصلی میزان پروتئین تام و گاماگلوبولین سرم خون گوساله های نوزاد در یکی از گاوداریهای اطراف تهرانفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1378
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی فراوانی بلوکهای دهلییز - بطنی در گاوفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1378
5دریافت فایل PDF مقالهنقش الکترولیتها در ایجاد آریتمی های قلبی در گاوفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1379
6دریافت فایل PDF مقالهمواردی از ناهنجاریهای مادرزادی به شکل آترزی سلمنتال روده و آترزی معقد در گوساله هولشتاینفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1379
7دریافت فایل PDF مقالهچگونگی مجموعه QRS در الکتروکاردیوگرافی اسب ترکمن (سکایی)فصلنامه تحقیقات دامپزشکی1380
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات بی دردی ناشی از تزریق مدتومیدین در ناحیه اپیدورال خلفی در اسبفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1380
9دریافت فایل PDF مقالهمطالعه قلب اکتوپیک در دو رأس گوساله هلشتاینفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1380
10دریافت فایل PDF مقالهمطالعه یافته های ا لکتروکاردیوگرافی در گاوان هیپرکلسمیکفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1380
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی اکوکاردیوگرافی اسبچه خزر و استاندارد نمودن پارامترهای آنفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1380
12دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اپی دمیولوژیک آلودگی به تک یاخته کریپتوسپوریدیا در انسان و دامفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1381
13دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تأثیر دو روش خورانیدن ؛اوز بر روی سطح گاماگلوبولین های سرمی خون گوساله هافصلنامه تحقیقات دامپزشکی1382
14دریافت فایل PDF مقالهیافته های بالینی، بیوشیمیایی و میکروب شناسی سندرم اسهال گوساله ها در یک واحد شیری در اطراف تهرانفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1383
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی شیوع زخم معده در اسبچه خزر به روش آندوسکوپیفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1386
16دریافت فایل PDF مقالهسنجش حضور افلاتوکسین (M(1 در نمونه های آغوز گاوی خشک شده با لیوفیلیزاسیون و اسپری دراینگفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1389
17دریافت فایل PDF مقالهارتباط توالی اسید آمینه های دخیل درر عرضه آنتی ژن (BoLA-DRB3) با حساسیت با مقاومت به اسهال در گوساله هافصلنامه تحقیقات دامپزشکی1390
18دریافت فایل PDF مقالهمطالعه بالینی و خون شناسی در گاو های شیری مبتلا به آندوکاردیت توأمان دریچه سه لتی و دیواره قلبفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1390
19دریافت فایل PDF مقالهتأثیر سن، جنس و کشتار بر توزیع سلولی مایعات لاواژشده برونکوآلوئولاردر گوساله و گاوفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1393
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی هماتولوژی و تعیین غلظت سرمی کلسیم، فسفر، منیزیم و گلوکز در گوساله های مبتلا به تیلریوزنشریه میکروبیولوژی دامپزشکی1391
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 50 بار

نمودار تولید سالانه مقالات محمدرضا مخبر دزفولی

تماس با محمدرضا مخبر دزفولی


به اشتراک گذاری صفحه محمدرضا مخبر دزفولی

پشتیبانی