آقای دکتر گرشاسب خزائنی

Dr. Garshasb Khazaeni

استادیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (112052)

22
21
5
3
5
1
2
6

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب پیکره دانش مشارکت عمومی خصوصی (فدک ایساتیس) - 1398 - فارسی
 • کتاب راهنمای عملی حاکمیت پروژه، پرتفلیو و طرح (فدک ایساتیس) - 1398 - فارسی
 • کتاب راهنمای عملی مدیریت تغییر در سازمان ها (فدک ایساتیس) - 1398 - فارسی
 • کتاب توسعه زیرساخت های از طریق پروژه های ساخت بهره برداری واگذاری (دانشگاه علم و صنعت ایران) - 1388 - فارسی
 • کتاب بیمه در قراردادهای عمرانی (دانشگاه علم و صنعت ایران) - 1388 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار صنعتی در معاون فنی و زیربنائی منطقه آزاد چابهار (1397-1399)
 • سابقه کار صنعتی در مدیرکل بازرگانی شهر فرودگاهی امام خمینی (1399-1400)
 • سابقه کار صنعتی در عضو هیات مدیره شرکت ایران سازه (1396-1398)
 • سابقه کار صنعتی در مشاور قراردادهای تامین مالی شرکت هیربدان (1395-1397)
 • سابقه کار صنعتی در مدیر مطالعات سرمایه گذاری شرکت بهرو (1400-1402)

جوایز و افتخارات

 • شاگرد ممتاز دانشگاه علم و صنعت ایران (1383)