ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای دکتر گرشاسب خزائنی

Doctor Garshasb Khazaeni

استادیار

محور تخصصی:ساخت و مدیریت پروژه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (112052)

ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی گرشاسب خزائنی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

عضویت گرشاسب خزائنی در مجامع و انجمنهای علمی

سمتانجمن
عضو کمیته پژوهش
عضو هیات مدیره

مقالات بین المللی خارج از کشور گرشاسب خزائنی

ردیفعنوان مقالهدریافت
1Mostafa Khanzadi, Garshasb Khazaeni, "Microstructural features of concrete containing nano silica in relation to Cement Content - Corrosion Properties", Technics Technologies Education Management, 7(3):1168-1175, January 2012 
2Garshasb Khazaeni, Mostafa Khanzadi, Abas Afshar, "Fuzzy adaptive decision making model for selection balanced risk allocation", International Journal of Project Management, Volume 30, Issue 4, May 2012, Pages 511-522
3Garshasb Khazaeni, Mostafa Khanzadi, Abas Afshar, "Optimum risk allocation model for construction contracts: fuzzy TOPSIS approach", Canadian Journal of Civil Engineering, 2012, 39 (7), 789-800, 10.1139/l2012-038

مقالات گرشاسب خزائنی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ریسکهای خاص پروژه‌های BOTدومین کنگره ملی مهندسی عمران1384
2دریافت فایل PDF مقالهمعیارهای موفقیت پروژه‌های BOTدومین کنگره ملی مهندسی عمران1384
3دریافت فایل PDF مقالهدست یابی به بهبود مستمر در سازمان کاربرد توامان مهندسی ارزش و تکنیک 6 سیگمادومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش1384
4دریافت فایل PDF مقالهمدیریت طرح و ساخت تونلهای بلند و عمیق انتقال آبدومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه1384
5دریافت فایل PDF مقالهمدیریت ریسک در پروژه های کلان با رویکرد BOTدومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه1384
6دریافت فایل PDF مقالهاستقرار سیستم کنترل کیفیت، گلوگاه توسعه سیستم طرح و ساختسومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه1386
7دریافت فایل PDF مقالهساختارهای قراردادی، چارچوبهای تسهیم ریسکهای پروژهکنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری1386
8دریافت فایل PDF مقالهنقش دولت در توسعه پروژه های زیر بنایی به روش BOTاولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه1383
9دریافت فایل PDF مقالهتسهیم ریسک مبنای مدیریت ریسک در پروژه های BOTچهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع1384
10دریافت فایل PDF مقالهالگوی ارزیابی ریسکهای تامین مالی پروژه رویکرد BOTپنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1386
11دریافت فایل PDF مقالهانتخاب سیستم اجرای پروژه، بر اساس یک مدل Multi Objective ارزیابی ریسکچهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه1387
12دریافت فایل PDF مقالهقابلیت اعتماد نتایج مهندسی ارزش در پروژه های EPC، با مدل آنالیز ریسک چرخه ارزشچهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه1387
13دریافت فایل PDF مقالهراهکارهایی برای توسعه زیر ساختهای شهری، با رویکرد تأمین مالی پروژه ایکنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه1387
14دریافت فایل PDF مقالهتوسعه مدل مهندسی ارزش با بهره گیری از مدیریت ریسککنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله1385
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی خواص رئولوژی بین خود تراکماولین کارگاه تخصصی بتن خودتراکم1385
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی مکانیزم های تاثیر نانو ذرات سیلیس در بهبود خواص مکانیکی بتن- مطالعه ریزساختارهادومین کنفرانس ملی بتن ایران1389
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه متدولوژی های مدیریت پروژه باتوجه به گستره های دانشیکنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم1395
18دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی زمان و هزینه پروژه ساخت مجموعه ورزشی سونا و استخر در قالب قرارداد EPC و بررسی ریسک های آنسومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری1396
19دریافت فایل PDF مقالهتوسعه یک مدل مشارکت عمومی – خصوصی (PPP) جهت استفاده در مناطق پرریسک بالادستی صنعت نفت ایراناولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران1396
20دریافت فایل PDF مقالهتاثیر قطعات لاستیک همراه با سیم و الیاف فولادی بازیافتی از لاستیک تایر ضایعاتی بر مقاومت های سایشی و فشاری بتناولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان1397
21دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نانو ذرات تیتانیوم (TiO2) بر مقاومت های سایشی و فشاری بتن حاوی اجزای لاستیک تایر ضایعاتیکنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1397
22دریافت فایل PDF مقالهتفاوت اثر افزودن سوسپانسیون نانو ذرات ها با غلظت و درصد یکسان در بتنسومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت1398
23دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی بر مقاومت بتن های حاوی مواد بازیافتی جهت دستیابی به توسعه پایدارششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری1398

مقالات گرشاسب خزائنی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیرعملکردذرات نانوسیلیس دربهبودمشخصات مکانیکی بتن باافزایش عیارسیمانپژوهشنامه حمل و نقل1390
2دریافت فایل PDF مقالهمدل چند معیاره ی ارزیابی موفقیت ایده آل پروژه های BOT، ساختار و کاربرد مدلمجله ی مهندسی عمران شریف1391
3دریافت فایل PDF مقالهبهینه یابی تخصیص ریسک در پروژه های ساخت، با الگوریتم بهینه سازی جامعه ی مورچگان ACOمجله ی مهندسی عمران شریف1392
4دریافت فایل PDF مقالهالگوی مدیریت ریسک در پروژه های BOT، توسعه ی چهارچوب مفهومی محدود منافعمجله ی مهندسی عمران شریف1392
5افزایش عیار سیمان بر خوردگی بتن های حاوی نانوسیلیس"، فصلنامه مهندسی عمران مدرس، دوره ۱۱، شماره ۱ ، ۱۳۹۰1390
6بررسی تاثیر افزایش دمای اولیه بر پارامترهای دوامی بتن حاوی میکروسیلیس، فصلنامه مهندسی عمران مدرس، دوره ۱۲، شماره ۳، ۱۳۹۱1391
7تأثیر افزایش عیار سیمان بر نفوذ یون کلر و ریزساختار بتن های حاوی نانوسیلیس،فصلنامه مهندسی عمران مدرس، دوره 11، شماره ۱، ۱۳۹۰1390
8بررسی مکانیزم‌های تاثیر نانو ذرات سیلیس در بهبود خواص مکانیکی بتن مطالعه ریزساختارها، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بتن ۴، ۲1390
9ولی‌ زاده، میثم و خزائنی، گرشاسب. "ارزیابی اثر همزمان لاستیک و الیاف فولادی بازیافت شده از تایر ضایعاتی بر مقاومت سایشی بتن". مجله مهندسی عمران مدرس ۱۹، ۵1398
10خانزادی، مصطفی، خزائنی، گرشاسب ، سپهری کهریزی، حامد. تاثیر افزایش عیار سیمان بر نفوذ یون کلر و ریزش ساختار بتن های حاوی نانوسیلیس، ماهنامه سبب (سیمان، بتن، بنا)، پیاپی ۱ (فروردین ۱۳۹۱)، صفحه 691391
11خزائنی، گرشاسب، بیات، صفر، ضیغمی، احسان اله، عباسیان جهرمی، حمیدرضا، "ارائه مدل کمی برای ارزیابی موفقیت پروژه های PPP در جذب سرمایه گذاری خصوصی". فصلنامه علمی و پژوهشی اساس، 30 شهریور 13991399
12خزائنی، گرشاسب، فتاحی، مهدی، ضیغمی، احسان اله، عباسیان جهرمی، حمیدرضا، مدل تصمیم گیری چند هدفه تخصیص بهینه ریسک؛ الگوریتم بهینه سازی چندهدفه جامعه مورچگان، فصلنامه علمی و پژوهشی اساس، دوره 21، شماره 55، صفحه 44-541399

تالیفات گرشاسب خزائنی

ردیفنوع تالیفعنوانناشرسال نشرزبان
1کتابپیکره دانش مشارکت عمومی خصوصیفدک ایساتیس1398فارسی
2کتابراهنمای عملی حاکمیت پروژه، پرتفلیو و طرحفدک ایساتیس1398فارسی
3کتابراهنمای عملی مدیریت تغییر در سازمان هافدک ایساتیس1398فارسی
4کتابتوسعه زیرساخت های از طریق پروژه های ساخت بهره برداری واگذاریدانشگاه علم و صنعت ایران1388فارسی
5کتاببیمه در قراردادهای عمرانیدانشگاه علم و صنعت ایران1388فارسی

سوابق استادی گرشاسب خزائنی

ردیفدانشگاه محل تدریسرتبه علمیسال
1استادیار

تحصیلات تخصصی گرشاسب خزائنی

ردیفرشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلمقطعسال
1مهندسی سازهدکتری حرفه ای1385-1390
2مهندسی و مدیریت ساختکارشناسی ارشد1381-1383
3مهندسی عمرانکارشناسی1375-1380

سوابق شغلی و تخصصی گرشاسب خزائنی

ردیفنوع سابقهعنوان سابقه کاریسال
1سابقه کار صنعتیمعاون فنی و زیربنائی منطقه آزاد چابهار1397-1399
2تدریس دانشگاهیاستاد مدعو در دانشگاه آزاد تهران جنوب1395-1399
3تدریس دانشگاهیاستاد مدعو در دانشگاه آزاد واحد الکترونیک1394-1395
4تدریس دانشگاهیاستاد مدعو در دانشگاه بین المللی چابهار1398-1399
5سابقه کار صنعتیمدیرکل بازرگانی شهر فرودگاهی امام خمینی1399-تاکنون
تاریخ ایجاد رزومه: 28 بهمن 1398 - تعداد مشاهده 1018 بار

نمودار تولید سالانه مقالات گرشاسب خزائنی

تماس با گرشاسب خزائنی

آدرس ایمیل: khazaeny@gmail.com
کشور: ایران استان: تهران شهر: تهران
آدرس: تهران، شهرک غرب، میدان صنعت، خیابان سیمای ایران 2، دانشگاه ازاد اسلامی، مجتمع پیامیر اعظم، واحد تهران غرب، دانشکده معماری

به اشتراک گذاری صفحه گرشاسب خزائنی

علایق شخصی

  • مدیریت قرارداد
  • مدیریت پروژه
  • تکنولوژی بتن
پشتیبانی