برنامه ریزی زمان و هزینه پروژه ساخت مجموعه ورزشی سونا و استخر در قالب قرارداد EPC و بررسی ریسک های آن

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,597

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AUUM03_265

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

چکیده مقاله:

مساله برنامه ریزی زمان در پروژه بیانگر تخصیص زمان آغاز فعالیت های یک پروژه برای رسیدن به یک هدف معین می باشد. این هدف ممکن است مربوط به جنبه های مالی، زمانی، کیفی، قراردادی و یا دیگر جنبه های پروژه باشد. هنگامیکه جنبه های قراردادی پروژه مد نظر قرار داده شوند، یکی از بهترین معیارهای ارزیابی برنامه ریزی، ارزیابی زمانبندی پروژه است. صنعت ساختمان در کشور ایران از لحاظ بزرگی متاسفانه به پای کشورهای پیشرفته جهان نمی رسد ولی تاثیر بسزایی در اقتصاد کشور دارد. پویایی صنعت ساختمانی سبب می شود که این صنعت در مقابل فشارهای اقتصادی بیرونی ، مانند کمبود ذخایر مالی و کسادی اقتصاد ملی به سرعت عکس العمل نشان دهد. این مقاله، برنامه ریزی زمان، منابع و هزینه پروژه ساخت یک مجموعه ورزشی و بررسی ریسک های اجرای آن در قالب قرارداد EPC میباشد،[1] در چنین پروژه هایی تمامی فعالیت ها (طراحی و مهندسی تا تدارکات و ساخت) بر عهده یک پیمانکار میباشد.[2] این پژوهش بر اساس مدیریت نوین ساخت، به صورت مقدمه ای جامع برای بررسی ریسکهای محتمل در این نوع قراردادها تهیه و تنظیم شده است . برنامه ریزی زمان و هزینه این پروژه با نرم افزارMSP [3] انجام شده، ریسکهای موجود در قرارداد با تحقیق میدانی از طریق پرسشنامه و تست راستی آزمایی آلفای کرونباخ شناسایی شده، سپس این ریسکها با توجه به عدد امید ریاضی مربوطه فیلترشده اند.[1] سپس توسط نرم افزار Primavera Risk Analysis [4] تحلیل ریسک انجام شده است. نتایج مهندسی ارزش در این بررسی نشان میدهد که امکان انجام پروژه مورد مطالعه در زمان برنامه ریزی شده تنها با احتمال 25 درصد بوده و هزینه تمام شده نیز بیشتر از برنامه تمام خواهد شد.[5]

نویسندگان

سعید گیاهچی

دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت ساخت گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، ایران

گرشاسب خزائنی

استادیار گروه عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، ایران