آقای دکتر حسین قربانی

Dr. hossein ghorbani

دکتری تخصصی مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی دانشگاه تهران و دکتری حرفه ای مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت

Researcher ID: (111077)

62
4
4
12
1
4
3
14

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • دبیر و مشاور انجمن علمی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (دانشگاه مازندران) در سالهای 1386 _ 1389
 • مدیر مسئول نشریه ( فصلنامه ) عمران مازند در سالهای 1387-1388
 • داور تخصصی و عضو کمیته اجرایی کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش دوره های پنجم(1399)،ششم(1400)،هفتم(1401)،هشتم(1402)

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Ghorbani . hossein , garazhian .yeganeh , " Review and qualitative evaluation of the use of FRP composite rebars as new materials in the construction industry" , 2nd International conference on Recent Advances in Engineering, Innovation and Technology at the Square in Belgium
 •  Ghorbani . hossein , esmaeil pour . reyhaneh , " Investigating and evaluating the use of carbon concrete and comparing it with other concretes " , 2nd International conference on Recent Advances in Engineering, Innovation and Technology at the Square in Belgium
 •  Ghorbani . hossein , soleymani . zahra , " Review and qualitative evaluation of the use of transparent aluminum as a new material in architectural engineering " , 2nd International conference on Recent Advances in Engineering, Innovation and Technology at the Square in Belgium
 •  Ghorbani . hossein , salehi . elnaz , " A comparative study regarding the role of metaverse in modern architecture " , 2nd International conference on Recent Advances in Engineering, Innovation and Technology at the Square in Belgium
 •  ghorbani . hossein , kardgar . shaghayegh , " Examining the implementation and evaluation of crisis management policies; Case study (municipalities and crisis management in cities)"First international Conference on applied researches in civil engineering, architecture and urban planning ,the ICM International conference Center , Munich Germany.
 •  ghorbani . hossein , salahshour.hanieh , " Review and qualitative assessment of the use of transparent wood as a new material in the construction industry "First international Conference on applied researches in civil engineering, architecture and urban planning , ,the ICM International conference Center , Munich Germany,
 •  Ghorbani . hossein , garazhian.yeganeh , " Internet of Things or IOT as a new technology in architectural engineering "First international Conference on applied researches in civil engineering, architecture and urban planning , ,the ICM International conference Center , Munich Germany,
 •  Ghorbani . hossein ,matekan.fatemeh, " Reviewing and evaluating the quality of new bricks as new materials in the construction industry; Case study:pollution absorbing bricks "First international Conference on applied researches in civil engineering, architecture and urban planning,the ICM International conference Center, Munich Germany
 •  Ghorbani.hossein,"Examining the implementation and evaluation of policy models with the discourse approach of policy actors "The 17th International Conference on Management, Economy and Development , Poland
 •  Ghorbani.hossein"Review and qualitative evaluation of the use of new structures in the construction industry, a case example: modular structures ".International Conference on Researches in Science & Engineering th 8 & 5 th .International Congress on Civil, Architecture and Urbanism in Asia 24 August. 2023, Kasem Bundit University, Bangkok, Thailand
 •  Ghorbani.hossein"Review and qualitative assessment of augmented reality technology in the building ".International Conference on Researches in Science & Engineering th 8 & 5 th .International Congress on Civil, Architecture and Urbanism in Asia 24 August. 2023, Kasem Bundit University, Bangkok, Thailand
 •  Ghorbani.hossein,"Solutions for realizing the slogan of 1401 with the title "production, knowledge-based and job-creating" in universities "9th International Conference on Management, Accounting and Economic Development , Avicenna International Community College , Georgia
 •  Ghorbani.hossein,"Criticism of the book Fundamentals of Theorizing, Background and Considerations " in universities "9th International Conference on Management, Accounting and Economic Development , Avicenna International Community College , Georgia
 •  Ghorbani.hossein,"The article on identifying the key success factors in the electoral competition using the structural-interpretive modeling method "13th International Conference on Research in Management, Economics and Development , Hungary - Budapest

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

 • کتاب گیلاس من (ورسه) - 1401 - فارسی
 • کتاب ایزد بانو (آرتینه) - 1398 - فارسی
 • کتاب لحظه های دلتنگی من (آرتینه) - 1397 - فارسی
 • کتاب همدم روزهای تنهایی (آرتینه) - 1397 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • کارشناس دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان (1390-1390)
 • کارشناس مسئول امور عمرانی در مجموعه وزارت کشور (1391-1396)
 • دبیر کارگروههای تخصصی در مجموعه وزارت کشور (1397-1401)
 • بازرس سازمان بازرسی قوه قضائیه (1395-1399)
 • معاونت فنی هلدینگ سرمایه گذاری و ساختمان بانک کشوری (1401-1402)
 • سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری هلدینگ سرمایه گذاری و ساختمان بانک کشوری (1401-1402)
 • رئیس گروه نظارت بر طرح های عمرانی در مجموعه وزارت کشور (1397-1401)
 • ریاست کمیته فنی و عضویت در کمیته ریسک شرکت پردیس گلستان (1402-تاکنون)
 • عضویت در کمیته فنی و کمیته ریسک شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی بانک کشوری (1401-تاکنون)
 • ریاست کمیته فنی شرکت سیمان مهریز یزد (1402-تاکنون)
 • عضویت در کمیته فنی شرکت پیشگامان پیمان تدبیر کیش (1402-تاکنون)
 • سابقه تدریس در بیش از ده سال _ استاد دانشگاه ( تدریس دروس تخصصی رشته های مهندسی معماری و مهندسی عمران ) (1390-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • نخبه برتر توسعه پایدار روستایی در همایش روز روستا _ سالن اجلاس سران تهران _ مهرماه 1396 (1396)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • عضویت در کمیته داوری هفتمین کنفرانس ملی رویکرد های نوین در آموزش و پژوهش - وزارت آموزش و پرورش (1401)
 • عضویت در کمیته داوری ششمین کنفرانس ملی رویکرد های نوین در آموزش و پژوهش - وزارت آموزش و پرورش (1400)
 • عضویت در کمیته داوری پنجمین کنفرانس ملی رویکرد های نوین در آموزش و پژوهش - وزارت آموزش و پرورش (1399)
 • عضویت در کمیته اجرایی پنجمین کنفرانس ملی رویکرد های نوین در آموزش و پژوهش - وزارت آموزش و پرورش (1399)