خانم مهندس حمیده سیاح پور

Engineer Hamideh Sayyahpour

Researcher ID: (106695)

12
2
4

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی

جوایز و افتخارات

  • کسب عنوان «کارشناس نشریات دانشگاهی برگزیده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌های سراسر کشور» در دوازدهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی (تیتر 12) و دریافت تندیس و لوح تقدیر از معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1400)
  • کسب عنوان «کارشناس انجمن علمی برگزیده» در هفتمین جشنواره ملی حرکت دانشگاه‌های سراسر کشور و دریافت تندیس و لوح تقدیر از معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1393)
  • کسب عنوان «کارشناس انجمن علمی برگزیده» در پنجمین جشنواره ملی حرکت دانشگاه‌های سراسر کشور و دریافت لوح تقدیر از معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1391)
  • کسب عنوان «کارشناس انجمن علمی قابل تقدیر» در چهارمین جشنواره ملی حرکت دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور و دریافت لوح تقدیر از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (1390)