آقای دکتر نوید حسینی علائی

Dr. Navid Hosseini Alaee

استاد

Researcher ID: (103557)

14
1
1
4
6

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب نرم افزارهای معدنی (دانشگاه آزد اسلامی) - 1384 - فارسی

سوابق استادی

  • استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در مدیر گروه صنعتی معدنی همپا (تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در رئیس مرکز رشد واحدهای فن آور (تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه تحصیلات تکمیلی مهندسی معدن (تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه (1387-تاکنون)