بهره گیری از پارامترهای دینامیکی به منظور تخمین مدول الاستیسیته ومقاومت فشاری تک محوره مگنتیت

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 436

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ESUD03_003

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

چکیده مقاله:

امروزه یکی از مهمترین مسایلی که در مهندسی معدن و ژئوتکنیک مورد استفاده قرار می گیرند، مقاومت فشاری تک محوره و مدول الاستیسیته است که از خصوصیات مهم سنگ می باشند. برای اندازه گیری این پارامترها دو روش مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد. اندازه گیری مستقیم این پارامترها با وجود دقت بالا امری زمانبر، پرهزینه و دشوار است. بنابراین در سالهای اخیر استفاده از روشهای غیرمستقیم ازجمله تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ افزایش یافته چرا که اجرای آنها آسان، قابل اعتماد و غیرمخرب است. در این تحقیق، خواص مکانیکی سنگ تعداد 20 نمونه مگنتیت معدن چاه سنگی با نسبت طول به قطر 5 / 2 در آزمایشگاه مشخص شدند و روابط میان آنها با سرعت موج فشاری، سرعت موج برشی و مدول دینامیکی مورد بررسی قرار گرفته است . روابطی تجربی برای پیشبینی مقاومت فشاری تکمحوره از سرعت موج فشاری و برشی با ضریبهای همبستگی 81 % و 76 % ارایه شده اند. روابط ارایه شده دارای دقت قابل قبولی هستند. استفاده از این روابط تجربی، راه حل خوبی برای اجتناب از انجام تست های آزمایشگاهی خسته کننده و زمانبر را فراهم می آورند

نویسندگان

علیرضا میهن نژاد

دانشجوی دکتری مکانیک سنگ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

سیدسهراب حسینی

دانشجوی دکتری مکانیک سنگ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

نوید حسینی علائی

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب