Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها
25
اردیبهشت

اولین همایش بین المللی مدیریت،تقاضا و بهره وری مصرف آب

صفحه اول تقویم

راهنمای دبیرخانه

اولین همایش بین المللی مدیریت،تقاضا و بهره وری مصرف آب روز سه شنبه، 25 اردیبهشت، 1397 توسط دبيرخانه دائمي كنفرانس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر همدان برگزار گردید.

کداختصاصی کنفرانس: HWATERCONF01
حوزه های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی)
برگزار کننده: دبيرخانه دائمي كنفرانس و تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: همدان

معرفي همايش:

بحران آب كشور، چالشي است كه در حال حاضر گريبان‌گير توسعه كشور گرديده و عواقب ناشي از آن، بازخوردها و عوارض اجتماعي - اقتصادي - محيط زيستي بسياري را به همراه خواهد داشت.

عدم تعادل بين منابع و مصارف آب كه در حال حاضر آسيب‌هاي ناشي از بحران آب را در كشور تشديد مي‌نمايد، بدون جامع‌نگري و همگرايي بخش‌هاي علمي و اجرايي كشور در حوزه آب، قابل حل نمي‌باشد. بي‌ترديد نقش مهم متخصصين علمي و اجرايي حوزه آب در عبور از اين بحران و يا كاهش آسيب‌هاي ناشي از آن قابل چشم‌پوشي نبوده و به جرات مي‌توان گفت، تنها نگاه متعادل و چندگانه متخصصين و مهندسين است كه مي‌تواند منجر به ارائه راهكارهاي مطمئن و پايدار عبور از اين چالش ملي باشد. بدون ترديد ساده‌انگاري بحران آب و كم‌توجهي به دستاوردهاي علمي محققين و متخصصين علوم و مهندسي آب، تاثير بسزايي در عدم موفقيت طرح‌هاي بي‌شمار عبور از بحران آب كشور داشته است. در اين ميان فارغ از قصور بدنه اجرايي، بايد توجه نمود كه بخش علمي حوزه آب، نتوانسته است جايگاه ويژه خود در مديريت كلان آب و توسعه كشور را يافته و جاي خالي ايده‌هاي چندبعدي اين گروه علمي در بدنه اجرايي كشور، به شدت احساس مي‌گردد.

خلاء‌هاي بسياري در زمينه آب و توسعه در بخش‌هاي علمي و اجرايي كشور حس مي‌شود كه شايد بتوان اساسي‌ترين اين كمبودها را در عدم همگرايي بخش‌هاي علمي و در نتيجه در بخش اجرايي كشور در ارتباط با حوزه تخصصي آب دانست.

متاسفانه تاكنون تلاش موفقي در گردآوري و حضور اكثريت مهره‌هاي مهم علمي و اجرايي حوزه آب كشور و دستاوردهاي آنها به صورت متمركز و هماهنگ صورت نپذيرفته است. اين در حالي است كه فعاليت‌هاي تخصصي علوم آب، آبياري و آباداني، قدمتي به مراتب طولاني‌تر از بسياري از رشته‌هاي تخصصي ديگر دارد.

بديهي است تحقق اين اتفاق مهم، حضور همه‌جانبه و حداكثري متخصصين آب و ساير علوم مرتبط با اين رشته را مي‌طلبد. امروز، حضور فعالانه و جدي متخصصين و محققين علوم آب و ارائه دستاوردهاي علمي معتبر آنان در اين كنگره، رسالت مهم تمامي اساتيد، دانشجويان، مسئولين و دست‌اندركاران رشته آبياري و زهكشي و علوم مهندسي آب كشور است كه بي‌شك قادر است بسياري از تهديدهاي بحران آب را به فرصت تبديل ‌نمايد.

لذا بدينوسيله از استادان، پژوهشگران، متخصصان، مسئولان، صاحب‌نظران، مهندسان و دانشجويان ارزشمند علوم آب كشور دعوت مي‌گردد تا با حضور در اين اتفاق مهم، زمينه را براي برگزاري باشكوه، كارآمد و مداوم كنفرانس ملي مديريت، تقاضا و بهره وري مصرف آب فراهم نمايند.

با رشد روز افزون جمعيت و فشار فزاينده بر منابع محدود آب و خاك، امنيت غذايي به معضل جدي جوامع بشري مبدل شده است. در اين ميان استفاده بهينه از منابع و پتانسيلهاي اقليمي مناطق مختلف و بكارگيري سامانه هاي نوين ثبت و پردازش داده هاي هواشناسي در مديريت كارآمد آب در كشاورزي راهكاري موفق و تجربه شده است.

 

محورهاي همايش:

آب و محيط زيست

- بهره برداري پايدار از اكوسيستم هاي آبي

- ملاحظات اكولوژيكي و زيست محيطي در طرح هاي آبي

- اثرات كم آبي در تنوع زيستي (جانوري، گياهي)

- احيا و بهبود وضعيت كمي و كيفي تالاب ها و درياچه ها

- آلودگي، شاخص هاي زيستي و زيست پالايي رودخانه ها و مخازن آبي

- فناوري هاي نوين زيستي در احياء منابع آبي

- استفاده بهينه از آب هاي نامتعارف در كشاورزي پايدار

بحران آب

- بحران آب و تاثيرات آن بر منابع آبهاي سطحي و زيرزميني

- بحران آب و مصارف صنعتي و شهري

- بحران آب و استفاده از آبهاي نامتعارف

- بحران آب و استفاده از فناوري هاي نوين

- تغييرات اقليمي، خشكسالي و بحران آب

- بحران آب و تاثيرات اقتصادي و اجتماعي آن

- بحران آب و مسائل زيست محيطي

- راه هاي مقابله با بحران آب

مديريت منابع آب

- برنامه ريزي و مديريت جامع منابع آب

- مديريت كيفي منابع آب

- مديريت منابع آب سطحي

- مديريت منابع آب زيرزميني

- تغيير اقليم و اثرات آن بر منابع آب

- منابع آب و آمايش سرزمين

بهينه سازي مصرف آب

- بهره برداري بهينه از منابع آب

- روش هاي آبياري و ارتقاي مصرف بهينه آب

- ارتقاي بهره وري آب در سازه هاي آبي و هيدروليكي

- كاربرد فناوري هاي نوين در بهينه سازي مصرف آب

- روش هاي مدلسازي در بهره وري بهينه آب

- بهينه سازي مصرف آب با رويكرد توسعه پايدار

بازيافت آب

- بازيافت آب از فاضلاب شهري

- بازيافت آب از پساب هاي صنعتي

- تكنيك هاي بازيافت آب در مقايسه با انتقال آب از ساير حوزه ها

- اقتصاد بازيافت آب

- هزينه هاي بازيافت آب

- بازيافت پساب خشك

- بازيافت آب و محيط زيست

- نقش بازيافت آب در محور توسعه پايدار

بحران آب و خشكسالي

- ديدگاه هاي نظري و كاربردي در خشكسالي

- خشكسالي و كشاورزي

- خشكسالي، منابع طبيعي، امور دام، جنگل ها و مراتع

- مديريت مشاركتي در شرايط خشكسالي و كم آبي

- خشكسالي و آمايش سرزمين

- اثرات زيست محيطي، اقتصادي - اجتماعي و سياسي خشكسالي

- خشكسالي و تغيير اقليم

- پيش بيني كوتاه مدت و بلند مدت خشكسالي

- مدل هاي ديناميكي و سينوپتيكي خشكسالي

- خشكسالي و مديريت منابع آب

- خشكسالي و مديريت خاك ورزي          

بحران آب و كشاورزي

- اصلاح نژاد و كم آبي

- زراعت و كم آبي

- روش هاي نوين جمع آوري و حفاظت آب

- افزايش راندمان آبياري

- اهميت آب در اقتصاد كشاورزي

- استفاده از آب هاي نامتعارف در كشاورزي

بحران آب و هواشناسي

- مدلسازي تبخير تعرق و فرآيندهاي گياه و محيط

- مدلسازي و پيش بيني هاي هواشناسي بحران آب

- كاربرد سامانه هاي داده برداري خودكار در مديريت آب

آب و فاضلاب

- مديريت تقاضا و مصرف آب

- تامين آب شرب و حفاظت از منابع

- تاسيسات آب و فاضلاب و بهينه‌سازي انرژي

- تاسيسات آب و فاضلاب و افزايش بهره‌ وري

- تاسيسات آب و فاضلاب و فناوري‌هاي نوين

- تاسيسات آب و فاضلاب و محيط‌ زيست

شبكه هاي آبياري و زهكشي

- بحران آب و مديريت بهره‌برداري از شبكه‌هاي آبياري و زهكشي

- مطالعات و طراحي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي

- ارتقا بهره‌وري مصرف آب در شبكه‌هاي آبياري

- مسائل و مشكلات اجرايي شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي

- شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و محيط زيست

- مباحث نوين در شبكه‌هاي آبياري و زهكشي

آب و زمين شناسي

- منابع آب كارست و سازندهاي سخت

- هيدروژئوشيمي، ايزوتوپي و رديابي منابع آب

- كميت و كيفيت منابع آب زيرزميني

- فرونشست و مخاطرات زمين شناختي مرتبط با منابع آب

- مطالعات هيدروژئولوژي كارست در پروژه هاي مهندسي

- ژئوفيزيك و اكتشاف آب هاي زيرزميني

- چاه پيمايي و اكتشاف آب هاي زيرزميني

- پردازش، مدل سازي و تلفيق داده ها و اكتشاف آب هاي زيرزميني

- فناوري هاي نوين در اكتشاف آب

تكنولوژي تعديل آب و هوا

- مديريت و تعديل آثار پديده هاي جوي

- تاثير باروري ابرها بر افزايش بارش و رواناب

- جايگاه باروري ابرها در كاهش اثرات خشكسالي

- ايجاد افزايش بارش بعنوان يكي از راهكارهاي كاهش اثرات خشكسالي

و كليه موضوعات مرتبط با مديريت، تقاضا و بهره وري مصرف آب

درج در تقویم: 11 بهمن 1396 - تعداد مشاهده 6587 بار

اعتبار کنفرانس

Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science
این کنفرانس تحت تایید و حمایت سیویلیکا برگزار میشود و مقالات آن در سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه و منتشر خواهد شد

تاریخهای مهم

تاریخ برگزاری:
25 اردیبهشت 1397
مهلت ارسال اصل مقالات:
8 اردیبهشت 1397
تاریخ اعلام داوری مقالات:
11 اردیبهشت 1397
مهلت ثبت نام در کنفرانس:
18 اردیبهشت 1397

تاریخچه کنفرانس

لیست زیر سایر دوره های ثبت شده برای اولین همایش بین المللی مدیریت،تقاضا و بهره وری مصرف آب را نمایش می دهد:

کنفرانسهای مرتبط

کنفرانسهای زیر از نظر موضوعی مشابه اولین همایش بین المللی مدیریت،تقاضا و بهره وری مصرف آب هستند:

اطلاع رسانی به دوستان

شما می توانید با تکمیل این فرم، اطلاعات این کنفرانس را در اختیار همکاران خود نیز قرار دهید

به اشتراک گذاری

برگزار کننده

دبيرخانه دائمي كنفرانس
پشتیبانی