اطلاعات کنفرانس

دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و شهر هوشمند

محل برگزاری: تهران
تاریخ برگزاری: 25 بهمن 1395
تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396
تعداد صفحات: 267
تعداد مقالات :25
نمایش مقالات: 14301
شناسه ملی این کنفرانس: ICUM02
نویسندگان مشارکت کننده: 47 پژوهشگر

مجموعه مقالات دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و شهر هوشمند

نتایج 1 تا 50 از مجموع 25