اطلاعات کنفرانس

چهارمین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران

محل برگزاری: تهران
تاریخ برگزاری: 11 تیر 1398
تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1398
تعداد صفحات: 100
تعداد مقالات :8
نمایش مقالات: 6521
شناسه ملی این کنفرانس: ICUM04
نویسندگان مشارکت کننده: 20 پژوهشگر

مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران

نتایج 1 تا 50 از مجموع 8