مقالات فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات، دوره 5، شماره 4

تاریخ نمایه سازی مقالات: 24 اسفند 1399 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 673