مقالات فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات، دوره 8، شماره 2

تاریخ نمایه سازی مقالات: 29 مهر 1402 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 52