دوفصلنامه مطالعات دین پژوهی

 نشریه «مطالعات دین پژوهی» در تاریخ ۱۳۹۵.۹.۱ به شماره ثبت ۷۸۷۴۱ از وزارت ارشاد اسلامی مجوز انتشار دریافت نموده است. 

کلیه مقالات در این نشریه با رویکرد اسلامی و به قلم دانش پژوهان مجتمع آموزش عالی بنت الهدی منتشر می گردد.

این نشریه در پی آن است که اندیشه­ های علمی دانش­ پژوهان و فرهیختگان را در حوزه معارف و مطالعات دینی منتشر نماید و به نشر مولفه ها و بنیان های فکری دین مبین اسلام بپردارد.