اطلاعات کنفرانس

اولین همایش موتورهای درونسوز

محل برگزاری: تهران
تاریخ برگزاری: 27 بهمن 1378
تاریخ نمایه سازی: 10 شهریور 1387
تعداد صفحات: 339
تعداد مقالات :28
نمایش مقالات: 97107
شناسه ملی این کنفرانس: ICICE01
نویسندگان مشارکت کننده: 57 پژوهشگر

مجموعه مقالات اولین همایش موتورهای درونسوز

نتایج 1 تا 50 از مجموع 28