اطلاعات کنفرانس

دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

محل برگزاری: شیراز
تاریخ برگزاری: 11 بهمن 1384
تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1386
تعداد صفحات: 264
تعداد مقالات :49
نمایش مقالات: 73639
شناسه ملی این کنفرانس: ICOPTICP12
نویسندگان مشارکت کننده: 122 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 3

مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

نتایج 1 تا 50 از مجموع 49