مجله علوم رایانشی

Computing Science Journal

ه موجب نامه شماره ۱۲۷۸۰۸/۱۸/۳ مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۰ مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، درخواست انجمن انفورماتیک ایران برای انتشار مجله علمی علوم رایانشی در جلسه کمیسیون نشریات علمی در تاریخ ۹۴/۰۶/۰۴ مطرح و مورد موافقت قرار گرفته است. مجله علوم رایانشی در ارزیابی سال ۱۴۰۱ نشریات علمی، موفق به کسب رتبه (ب) شده است.

فصلنامه علوم رایانشی، نشریه علمی انجمن انفورماتیک ایران است . این نشریه در پی فراهم نمودن بستری پژوهشی برای استادان ، دانشجویان و به طور کلی پژوهشگران به منظور به اشتراک گذاشتن آخرین یافته های علمی خود در ارتباط با علوم و مهندسی رایانه است. امید است با استقبالی که از سوی جامعه علمی کشور به عمل می آید این نشریه بتواند گام موثری در زمینه رفع چالش ها و مسائل نظری و عملی این رشته در کشور بردارد.

محورهای اصلی پذیرش مقاله:

· تاریخچه علوم رایانشی در ایران و جهان

· منطق و نظریه محاسبه

· ساختمان داده ها و الگوریتم ها

· شبکه های رایانه ای

· مهندسی اینترنت

· امنیت داده ها و اطالعات

· پایگاه داده ها (در مقیاس کوچک و بزرگ) و کالن داده ها

· گرافیک کامپیوتری

· طراحی وتحلیل نرمافزار

· الگوریتم های موازی و محاسبات با توان باال

· محاسبات ابری

· پردازش سیگنال (تصویر، صوت و ...)

· سیستم های عامل

· هوش مصنوعی

· سخت افزارهای رایانه ای

· مباحث میان رشته ای مرتبط با علوم رایانشی (زیست محاسباتی، علوم اعصاب محاسباتی، ...)

سایر حوزه های مرتبط با علوم رایانشی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات