فصلنامه پزشکی شخصی

Personalized Medicine Journal

به استحضار اساتید، دانشجویان و محققین در حوزه ‌ی پزشکی شخصی می رساند، مجله انگلیسی:

"Personalized Medicine Journal(PMJ) "  به آدرس سایت  www.pmjournal.ir

در پایگاه ISC نمایه شده است.

https://ecc.isc.ac/showJournal/39838

از تمامی صاحب نظران برای انتشار مقالات حاصل ازنتایج فعالیت های علمی و تحقیقاتی  و یا مقالات مروری در تمامی موضوعات پزشکی شخصی دعوت بعمل می آید.

مقالات خود را به ادرس زیر ارسال نمایید.

https://www.pmjournal.ir/contacts?_action=loginForm

راهنمای نگارش مقالات

https://www.pmjournal.ir/journal/authors.note

تاریخ 20 اسفند 1402 اخرین مهلت دریافت مقالات برای چاپ در شماره 32 نشریه پزشکی شخصی( زمستان 2024)

نشریه پزشکی شخصی در قالب فصلنامه و به زبان انگلیسی منتشر می شود و این فصلنامه یک مجله بین المللی ، طیف گسترده ای از تحقیقات علمی مربوط به حوزه پزشکی شخصی را منتشر می کند: از علوم مولکولی و ترجمه ، فارماکوژنومیک / پروتئومیکس و بیولوژی سیستم ، تجزیه و تحلیل انجمن omics ، تا درمان و تشخیص بحث در مورد جنبه های نظارتی ، اجتماعی ، اخلاقی . نشریه پزشکی شخصی تلاش می کند تا یک مجله متنوع باشد که در آن مقالات اصلی ، ارتباطات کوتاه ، گزارش پرونده ها و همچنین بررسی های علمی متخصص برای چاپ در نظر گرفته شود. روند بررسی نسخه به طور معمول ۴-۸ هفته طول می کشد.

از تمامی اساتید گرامی، صاحب نظران و دانشجویان فعال در زمینه های ذیل دعوت می گردد، دستاوردهای بدیع و ارزشمند علمی خود را برای انتشار به این نشریه علمی ارسال نمایند. لازم به ذکر است، نشریه پزشکی شخصی مقالات را در دو بخش علمی- پژوهشی و مروری به زبان انگلیسی دریافت می نماید.در این نشریه تلاش می شود نتایج پژوهشها و تحقیقات علمی مرتبط با موضوعات پزشکی شخصی منعکس گردد.

موضوعات تحت پوشش: پزشکی شخصی ، سرطان، فارماکوژنومیک، ژنتیک ، درمان هدفمند

Personalized Medicine Journal is an open access Publication, accepting articles in Persian since 2016 until 2019. Afterwards, to share our knowledge worldwide, PMJ has started publishing English articles. PMJ welcomes original, review, novel and high-impact articles related to the personalized medicine issues. PMJ has been indexed in databases; Google scholar, Magiran, and CIVILICA. 

All submitted manuscripts are checked for similarity through a trustworthy software named iThenticate to be assured about its originality and then rigorously peer-reviewed by the reviewers. The review process of the manuscript normally takes 4-8 weeks. In addition, PMJ awards a prize to the most innovative article of the quarterly.