آقای دکتر رامین حشمت

Dr. Ramin Heshmat

Urology research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (306418)

7
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی