مقالات مجله بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات عملیاتی، دوره 6، شماره 3

تاریخ نمایه سازی مقالات: 19 فروردین 1403 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 37