اطلاعات کنفرانس

دومین فراخوان ملی مقالات کاربردی آموزش و پرورش: مسائل و راهکارها با تاکید بر کیفیت بخشی به مدارس دولت

محل برگزاری: تهران
تاریخ برگزاری: 10 دی 1402
تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1402
تعداد صفحات: 144
تعداد مقالات :15
نمایش مقالات: 350
شناسه ملی این کنفرانس: ERCIS02
نویسندگان مشارکت کننده: 28 پژوهشگر

مجموعه مقالات دومین فراخوان ملی مقالات کاربردی آموزش و پرورش: مسائل و راهکارها با تاکید بر کیفیت بخشی به مدارس دولت

نتایج 1 تا 50 از مجموع 15