اطلاعات کنفرانس

اولین فراخوان مقالات کاربردی آموزش و پرورش: مسائل و راهکارها

محل برگزاری: تهران
تاریخ برگزاری: 30 آذر 1401
تاریخ نمایه سازی: 14 بهمن 1401
تعداد صفحات: 632
تعداد مقالات :45
نمایش مقالات: 6763
شناسه ملی این کنفرانس: ERCIS01
نویسندگان مشارکت کننده: 83 پژوهشگر

مجموعه مقالات اولین فراخوان مقالات کاربردی آموزش و پرورش: مسائل و راهکارها

نتایج 1 تا 50 از مجموع 45