کارگاه آموزشی: اولین کارگاه تخصصی اهمیت بازی وارسازی در صنعت آب کشور

اولین کارگاه تخصصی اهمیت بازی وارسازی در صنعت آب کشور روز یکشنبه، 9 بهمن، 1401 توسط انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران و شرکت مدیریت منابع آب ایران در شهر تهران استان تهران برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی آب و هیدرولوژی

برگزار کننده: انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران, شرکت مدیریت منابع آب ایران

انجمن علوم مهندسی منابع آب با همکاری شرکت مدیریت منابع آب ایران اولین کارگاه تخصصی بازی وارسازی را در تاریخ یکشنبه ۹ بهمن ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۸ تا ۱۴ برگزار می کنند:

در این کارگاه یک روزه مفاهیم اولیه و کاربردی در زمینه بازی وارسازی به خصوص استفاده آن در صنعت آب گفته می شود و در کنار آن با مشارکت بنیاد ملی بازی های رایانه ای به جنبه بازی سازی آن پرداخته خواهد شد.

محورهای کارگاه شامل:

۱. چیستی و چرایی بازی وارسازی در صنعت آب

۲. بازیهای جدی و نقش آنها در مدیریت منابع آب

۳. رفتارگرایی با بازی وارسازی

۴. کاربرد بازی ها در مواجهه با مناقشات آبی

۵. کاربرد شبیه سازی واقعیت مجازی و بازی ها در آموزش مدیریت مخاطرات و سوانح

​اولین کارگاه تخصصی صرفا به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

درج در سایت: 3 بهمن 1401 - تعداد مشاهده 659 بار