دوفصلنامه مطالعات تاریخی امت اسلامی

Historical studies of the Islamic Ummah

شماره نخست این نشریه در بهار ۱۳۹۷ منتشر شد و در سال ۱۳۹۸ موفق به دریافت مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.

حوزه موضوعی:

تاریخ اهل بیت(ع)، تاریخ تشیع، تاریخ اسلام، تاریخ تمدن اسلامی و مباحث نظری اسلامی 

اهداف  فصلنامه :

کمک به تقویت مطالعات تاریخی به عنوان یک دانش
تقویت مطالعات تاریخی به ویژه در منطقه جغرافیایی مرکز جهان اسلام و به خصوص در عرصه‌های تاریخ ایران و تاریخ اهل بیت(ع)
تقویت گفتمان تاریخی در عرصه های مختلف دانش تاریخ
پشتیبانی از پژوهش‌های تاریخی دانش پژوهان باریکرد دینی
پاسخگویی روشمند به شبهات تاریخی
غنی سازی تحلیل های تاریخیدر عرصه‌های مرتبط
توجه به مطالعات تاریخی در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی علاوه بر عرصه سیاسی
 چشم انداز:

  ۱-دستیابی به بخشی از مرجعیت علمی

۲- تثبیت و ارتقای جایگاه دانش تاریخ در میان دانش‌های علوم اسلامی و علوم انسانی