پژوهش نامه نقد آراء تفسیری

Commentary review research paper

پژوهش‌نامه نقد آراء تفسیری دوفصلنامه‌ای است به زبان فارسی (همراه با درج چکیده و منابع مقالات به زبان انگلیسی)، که از سوی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (دانشکده علوم قرآنی مشهد) هم‌چون دانشگاهی قرآن‌بنیان و  تخصصی در حوزه علوم و معارف قرآن کریم در ایران منتشر می­‌شود.

پژوهش­‌نامه نقد آراء تفسیری یک نشریه علمی است که از سوی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (دانشکده علوم قرآنی مشهد) هم‌چون دانشگاهی قرآن‌بنیان و تنها دانشگاه تخصصی حوزه علوم و معارف قرآن کریم در ایران منتشر می­‌شود. این نشریه با هدف توسعه مطالعات تفسیر و روش فهم آیات قرآن کریم و فراهم کردن زمینه نشر مطالعات استادان، محققان و پژوهشگران و با تمرکز بر حوزه تفسیر و با رویکرد نقد آراء تفسیری پایه‌گذاری شده است. اندیشمندان، استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی می­‌توانند آثار علمی خود را با توجه به عرصه‌ها و محور­های پژوهشی مجله به دفتر مجله ارسال نمایند.

پژوهش­‌نامه نقد آراء تفسیری مقالات علمی پژوهشی را به صورت چاپی و آن‌لاین منتشر می­‌کند و پشتیبانی مالی تمام مراحل چاپ مقاله برعهده دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم است.