آقای دکتر علی حسن بگی

Dr. Ali Hasan Begi

دانشیار دانشگاه اراک

فرد مهم علمی - Researcher ID: (348260)

2
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی