مقایسه نتایج دما- فشارسنجی دگرگونی با استفاده از ترموکالک و تریاک- دومینو جهت مطالعه هورنفلس های کالک- سیلیکات منطقه چشین، همدان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 507

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ECONG-11-2_002

تاریخ نمایه سازی: 3 اسفند 1398

چکیده مقاله:

منطقه مورد بررسی در اطراف روستای چشین و جنوب همدان واقع شده است. هورنفلس های کالک- سیلیکات در نتیجه نفوذ باتولیت الوند در سنگ میزبان آهکی تشکیل شده است. این پژوهش با هدف مقایسه نتایج دما- فشارسنجی حاصل از دو نرم افزار تریاک- دومینو و ترموکالک انجام شده است. داده های مورد استفاده در نرم افزار تریاک- دومینو شیمی کل سنگ است که به وسیله آن به بررسی روابط فازی بهروش شبهمقاطع پرداختهشده است و فشار دگرگونی برای هورنفلسهای کالک- سیلیکات مورد بررسی تخمین زده شده است. با استفاده از نرم افزار ترموکالک نیز تعادلات ترمودینامیکی کانیها و واکنشهای تعادلی چندگانه بررسی و فشار و دمای دگرگونی محاسبهشده است. مدلسازی انجام شده با استفاده از این دو نرمافزار، ضمن تایید یکدیگر، دما را در حدود 500 تا 550 درجه سانتیگراد و فشار را در حدود 2/5 تا 3/5 کیلوبار نشان میدهد. دما و فشار دگرگونی بر اساس کسر مولی کلسیم و منیزیم برای گارنت و کلینوپیروکسن، دمای محاسبه شده را تایید میکند.

کلیدواژه ها:

هورنفلس های کالک- سیلیکات ، شبهمقاطع ، دما و فشار ، ترموکالک ، تریاک- دومینو ، همدان

نویسندگان

هاله قربانی

گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

محسن موذن

گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

عادل ساکی

گروه زمین شناسی ، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران