پیش بینی لرزش زمین با روش های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چندمتغیره (مطالعه موردی: معدن سنگ آهن شماره یک گل گهر)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 178

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMGBC07_105

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1402

چکیده مقاله:

لرزش زمین یکی از مهمترین اثرات نامطلوب عملیات انفجار در معادن روباز و پروژه های عمرانی محسوب می شود.این پدیده که در اثر طراحی نامناسب الگوی انفجار رخ می دهد. علاوه بر اثرات مخرب محیط زیستی. باعث هدر رفتنانرژی ماده منفجره و خردایش نامطلوب نیز می شود. به منظور بررسی تحقیق فوق ۶۴ انفجار در بخش های مختلفمعدن شماره یک گل گهر جمع آوری و مورد بررسی قرارگرفته که در نهایت پارامترهای طول چال. بارسنگ, فاصله ردیفی،طول کل گذاری، تعدادچال، خرج کل و فاصله از محل انفجار به عنوان متفیرهای ورودی مدل های شبکه عصبی مصنوعیو رگرسیون چندمتغیره در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که مدل شبکه عصبی مصنوعی به منظورپیش بینی لرزش زمیناز دقت بالاتری برخوردار است.

کلیدواژه ها:

لرزش زمین ، انفجار ، شبکه عصبی مصنوعی ، رگرسیون چند متغیره ، معدن سنگ آهن شماره یک گل گهر

نویسندگان

عباس خواجوئی سیرجانی

دانشجوی دکتری. دانشکده مهندسی معدن.نفت و ژئوفیزیک. دانشگاه صنعتی شاهرود

حجت اله محمدی انایی

دانشجوی کارشناسی ارشد. گروه مهندسی معدن.مجتمع آموزش عالی زرند

سیدمحمدمهدی موسوی نسب

استادیار گروه مهندسی معدن.مجتمع آموزش عالی زرند.دانشگاه شهید باهنر کرمان

محمد امیری حسینی

رئیس گروه معدن و زمبن شناسی .مدیریت تحقیقات و فناوری گل گر سبرحان