کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی AHP در مهندسی معدن

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 126

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMGBC07_102

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1402

چکیده مقاله:

ماهیت روزافزون تصمیم گیری در مهندسی معدن، نیاز به ادغام داده های ورودی را جذاب تر می کند. به دلیل مشکلات تهیه داده های کمی همانندتهیه نمونه زمین شناسی , آنالیز داده ها و همچنین عوامل محیطی , اجتماعی و اقتصادی , تجربه و شهود مرکزی برای تصمیم گیری بوده اند . امروزهدر مهندسی معدن با توجه به شرایط پیچیده و گزینه های متعدد روشهای تصمیم گیری چند معیاره » کاربرد فراوان یافته است. اکثر روشهایسنتی انتخاب بر مبنی ریاضی بنا نهاده شده آند فرمول های ریاضی در برخی موارد به جواب صحیح می رسد ولی با افزایش حجم مسئله و تعدادمتغیرها مواجه است لذا روش های سنتی با افزایش حجم مستئله کارایی خود را از دست میدهد یعنی در مقابل مقداری خطا می توان از روشموثرتری برخوردار شد که به اندازه کافی به جواب بهبنه نزدیک باشد در حالی که روش های سنتی این امکان را ندارد. این در حالی است کهروشهای تصمیم گیری مهندسی می تواند برای نزدیک شدن به انتخاب بهینه ابزاری مناسب و علمی باشد.در مسایل تصمیم گیری هدف نهاییرسیدن به انتخاب بهینه است . در مسائل تصمیم گیری چند معیاره و بخصوص مسائل تصمیم گیری چند شاخصه . داشتن و دانستن اوزان نسبیشاخصهای موجود. گام موثری در فرایند حل مسئله بوده و مورد نیاز است. فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از جامع ترین سیستم های طراحیشده برای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه است. این مقاله به توضیح روش تصمیم گیری تحلیل سلسله مراتبی (AHP (Analytical, Hierarchy Process،و کاربرد آن در مهندسی معدن می پردازد.

کلیدواژه ها:

مهندسی معدن ، آنتروپی ، تحلیل سلسله مراتبی AHP

نویسندگان

پری ناز جوانی

دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی سهند تبریز

عنایت اله رنجینه خجسته

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی سهند تبریز