پیش بینی تغییر اقلیم در ایستگاه های سینوپتیک استان آذربایجان شرقی، توسط مدل گردش عمومی جو LARS-WG

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 443

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPSA05_034

تاریخ نمایه سازی: 25 آبان 1398

چکیده مقاله:

هدف از مطالعه حاضر، بررسی میزان تغییرات بارندگی در اقلیم آذربایجان شرقی، تحت سناریوهای متفاوت تغییراقلیم و بررسی تاثیر آن روی بارندگی بوده است، که این اقدام می توانددر بحث هواشناسی کشاورزی به کشاورزاناین منطقه در انتخاب نوع محصول و الگوی کشت کمک کند . بدین منظور ایستگاه های سینوپتیک اهر، بناب، کلیبر،مرند، سهند، سراب و تبریز انتخاب و آمار بارندگی و دبی روزانه آنها استخراج شد . سپس از خروجی مدل Hadgem که یک مدل گردش عمومی جو است استفاده شد و داده بارندگی در ایستگاه های مورد مطالعه، برای دوره های زمانی 2046-2065 میلادی توسط مدل LARS-WG تحت دوسناریوی تغییر اقلیم A1B و A2 شبیه سازی شدند . که نتایج نشان دهنده کاهش بارندگی براساس هر دو سناریو در ایستگاه های اهر، بناب، کلیبر،سراب و تبریز افزایش بارندگی تحت هر دوسناریو در ایستگاه مرند و کاهش بارندگی در ایستگاه سهند با سناریوی A1B وافزایش بارندگی با سناریوی A2 درایستگاه سهند شدند , همچنین دما در هر دو سناریو برای دوره 20 سال آینده در تمام ایستگاه افزایش را نشان میدهد .

نویسندگان

بابک محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه تبریز

حامد مهدی پناه

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مهندسی آبدیس سازه شرق

شقایق خوشنودی

دانشجوی کارشناسی مهندسی کشاورزی_ اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی شاهرود