بررسی میزان بهره مندی معلمان مقطع تحصیلی ابتدایی از مهارت های حرفه ای و عوامل موثر بر آن در آموزش و پرورش شهر مشکین شهر در سال تحصیلی 97-96

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 459

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ARMPE01_079

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1398

چکیده مقاله:

موضوع تحقیق حاضر، بررسی میزان بهره مندی معلمان مقطع تحصیلی ابتدایی از مهارتهای حرفه ای و عوامل موثر بر آن در آموزش و پرورش شهر مشکین شهر در سال تحصیلی 97-96 است.عوامل موثری که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است بطور کلی دو دسته اند: ساختار سازمان و تفسیر فردی. این تحقیق در واقع سه هدف اصلی را مورد بررسی قرار داده است: -1 توصیف وضعیت مهارت های حرفه ای معلمان، -2 تبیین ارتباط بین ساختار سازمان و مهارت های حرفه ای و -3 تبیین ارتباط بین تفسیر فردی و مهارت های حرفه ای معلمان. جامعه آماری شامل معلمان مقطع تحصیلی ابتدایی شهر مشکین شهر در سال 97-96 می باشد و حجم نمونه هفتاد نفر می باشد که به روش مطبق نمونه گیری شده اند.روش تحقیق پیمایشی بوده و از ابزار پرسشنامه و مصاحبه ساختمند برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. نتیجه کلی بدست آمده این است که هم ساختار سازمان و هم تفسیر فردی تاثیر قابل توجهی بر مهارت های حرفه ای معلمان دارند اما ساختار سازمان تاثیر بیشتری نسبت به تفسیر فردی دارد.

کلیدواژه ها:

مهارت های حرفه ای ، ساختار سازمان ، تفسیر فردی

نویسندگان

ناصر حقی

استادیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پارس آباد مغان، پارس آباد، ایران